Thực phẩm chức năng là gì? Có nên dùng không?

Hiện nay, chúng ta thường nghe rất nhiều đến thực phẩm chứ năng. Nào là thực phẩm chức năng tăng cân, thực phẩm chức năng giảm cân, Thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe. Vậy, thực phẩm chức năng … Đọc tiếp Thực phẩm chức năng là gì? Có nên dùng không?