CEO là gì? Vai trò và trách nhiệm CEO với các doanh nghiệp

CEO là gì? Vai trò và trách nhiệm CEO với những doanh nghiệp và tầm quan trọng để sao cho mọi người thấu hiểu đầy đủ nhất.

CEO là gì?

CEO là gì? CEO trong tiếng anh là viết tắt của Chief Executive Officer có nghĩa là giám đốc điều hành, nhưng hiện nay ở Việt Nam, tổng giám đốc, giám đốc điều hành, giám đốc công ty là các từ được sử dụng để diễn đạt cho chức danh này. Vậy để hiểu theo một cách đơn giản nhất, thì CEO là người nắm chức vụ quản lý điều hành cao nhất trong một doanh nghiệp.

Hay nói theo một cách ví von mà Sức Khỏe Online thường chia sẻ, thì CEO chính là người thuyền trưởng, bằng tất cả trí óc và sức lực của mình, dẫn dắt con thuyền doanh nghiệp vượt qua hàng ngàn sóng gió trên thương trường để được cập bến thành công. Các công việc của CEO có thể chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị, tuy nhiên trong một số công ty thì CEO chính là Chủ tịch hội đồng quản trị.

CEO là gì

CEO là gì

Vai trò và trách nhiệm của CEO với các doanh nghiệp

Nhằm đóng góp phần vào sự thành công của toàn thể doanh nghiệp, CEO có trách nhiệm đứng đầu việc thiết lập và triển khai những chiến lược dài hạn, với mục tiêu làm gia tăng giá trị cổ tức, làm hài lòng những cổ đông nắm giữ phần vốn trong doanh nghiệp.

Vai trò và nghĩa vụ của CEO có thể có nhiều sự khác biệt giữa những doanh nghiệp, thường phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức và quy mô tổng thể của doanh nghiệp. Ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, CEO thường nắm trong tay quyền lực khá lớn, đôi khi bao gồm cả trách nhiệm trong vấn đề tuyển dụng nhân lực.

Vai trò và trách nhiệm của CEO

Vai trò và trách nhiệm của CEO

Không có một chuẩn chung quy định các nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể đối với 1 CEO. Về tổng thể, nghĩa vụ và trách nhiệm của CEO bao gồm:

  • Thay mặt công ty, có trách nhiệm phát ngôn với những cổ đông, các cơ quan chính phủ, và với công chúng.
  • Thiết lập và triển khai tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp.
  • Đánh giá hiệu quả công việc của những lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp, gồm các giám đốc, phó giám đốc và trưởng bộ phận phát triển chiến lược.
  • Nhận diện thách thức mà doanh nghiệp có thể đối mặt phải, nắm bắt những cơ hội từ thị trường.
  • Đảm bảo doanh nghiệp thực hiện những cam kết có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
  • Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp, đảm bảo những rủi ro ấy được giám sát và giảm thiểu khá đáng kể.
  • Đề xuất mục tiêu chiến lược, và đảm bảo mục tiêu đó phải cụ thể và đo lường được.

Tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu cá nhân với CEO là gì?

Thương hiệu theo cách hiểu đơn giản nhất là hình ảnh, cảm xúc gợi lên khi người ta nghe/nhìn thấy tên của thương hiệu ấy. Một lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có hình ảnh tốt tạo nên cảm tình hoặc gợi lên một ý tưởng nào đó về doanh nghiệp đó.

Cảm tình có thể giúp công việc kinh doanh sẽ tốt hơn, ác cảm đương nhiên sẽ làm tụt giảm doanh số hoặc về mặt nhân sự thì khó thu hút được nhân tài.

Một khi CEO phải nhận được sự cam kết, tin tưởng giữa nhân viên và những đối tác để thể điều hành tốt một doanh nghiệp. Để đạt được điều này, mỗi CEO cần có một thương hiệu cá nhân để nhanh chóng khiến các đối tác nể phục, coi trọng, cũng như có tiếng nói trong công ty đúng như vị trí họ đang nắm giữ.

Họ bắt đầu bằng cách phát triển hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và động cơ của những bên liên quan, và sau đó thu hút mọi người bằng cách thúc đẩy hoạt động và sắp xếp chúng xung quanh các mục tiêu tạo ra giá trị.

Tầm quan trọng của CEO

Tầm quan trọng của CEO

Giờ thì bạn đã biết CEO là gì rồi chứ. Bài viết CEO là gì này là một ít hiểu biết của Sức Khỏe Online về CEO. Bạn còn thắc mắc gì về CEO, hãy bình luận ngay bên dưới nhé.